Otestujte sa

    Otestujte svoje vedomosti v cudzom jazyku a vyplňte si bezplatne a nezáväzne vstupný test.
    My ho opravíme, zaradíme Vás do jednej z našich úrovní a budeme Vás kontaktovať.
  • Preložte nasledujúce slová do angličtiny:


  • Preložte tieto vety do angličtiny: